BIP » Zamówienia Publiczne
 
Zamówienia Publiczne (Odslon: 231407)
Otwarte (66)     zamknięte (1)     Rozstrzygnięte (7)
Unieważnione (0)     Wszystkie (74)

ZamowienieStatusData Utworzenia
13/2022 DOSTAWA – APARAT RENTGENOWSKI TYPU RAMIĘ C II
Otwarte2022-07-13 15:12:24
12/2022 DOSTAWA – OBŁOŻENIA OPERACYJNE II
Otwarte2022-06-27 20:39:16
11/2022 DOSTAWA – APARAT RENTGENOWSKI TYPU RAMIĘ C
Otwarte2022-06-26 15:11:04
10/2022 Wymiana części instalacji tlenowej w budynku COVID Szpital w Szczecinku sp. z o.o.
Otwarte2022-06-10 11:33:19
09/2022 DOSTAWA – OBŁOŻENIA OPERACYJNE
Otwarte2022-06-02 07:08:36
08/2022 DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH – ENDOPROTEZY ORAZ IMPLANTY ORTOPEDYCZNE
Otwarte2022-05-31 07:05:53
07/2022 DOSTAWA WYROBY OPATRUNKOWE II
Otwarte2022-04-20 13:09:10
06/2022 USŁUGA – ODBIÓR, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW MEDYCZNYCH
Otwarte2022-04-12 06:43:24
05/2022 DOSTAWA GAZY MEDYCZNE
Otwarte2022-04-06 13:03:34
04/2022 DOSTAWA – ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI
Otwarte2022-03-31 13:03:05
03/2022 DOSTAWA WYROBÓW OPATRUNKOWYCH
Otwarte2022-03-28 13:01:51
02/2022 DOSTAWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
Otwarte2022-01-28 08:54:27
01/2022 DOSTAWA ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH
Otwarte2022-01-03 12:37:01
23/2021 DOSTAWA WYROBY FARMACEUTYCZNE
Otwarte2021-12-28 17:47:43
22/2021 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH, DZIERŻAWA ANALIZATORÓW MIKROBIOLOGICZNYCH, ORAZ DZIERŻAWA ANALIZATORÓW PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH
Otwarte2021-12-15 17:02:08
21/2021 DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, CHEMII GOSPODARCZEJ I ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH
Otwarte2021-12-15 16:51:14
20/2021 UBEZPIECZENIE MIENIA I OC DLA SZPITAL W SZCZECINKU SP. Z O.O.
Otwarte2021-11-22 16:25:19
19/2021 DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU - DOGRYWKA
Otwarte2021-11-22 12:00:49
17/2021 DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Otwarte2021-10-08 11:23:06
18/2021 REKAWICE DIAGNOSTYCZNE
Otwarte2021-09-30 13:15:39
14/2021 DOSTAWA PODKŁADY
Otwarte2021-09-17 08:50:10
13/2021 DOSTAWA REKAWICE DIAGNOSTYCZNE
Otwarte2021-09-16 08:06:05
12/2021 OBŁOŻENIA_OPERACYJNE
Otwarte2021-07-09 16:15:37
10/2021 DOSTAWA – SZWY CHIRURGICZNE, RĘKAWICZKI CHIRURGICZNE
Otwarte2021-07-07 17:55:56
11/2021 ENDOPROTEZY I WYROBY ORTOPEDYCZNE
Otwarte2021-06-18 09:06:17
09/2021 Dostawa Środki Dezynfekcyjne
Otwarte2021-05-31 17:05:27
07/2021 Wyroby opatrunkowe
Otwarte2021-05-24 20:23:50
08/2021 DOSTAWA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO
Otwarte2021-05-20 12:59:06
06/2021 DOSTAWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
Otwarte2021-05-10 13:49:18
05/2021 Dostawa Ambulansu
Otwarte2021-04-27 08:37:43
04/2021 DOSTAWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
Otwarte2021-03-19 07:31:50
03/2021 DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Otwarte2021-03-17 20:56:01
02/2020 ODBIÓR, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW MEDYCZNYCH
Otwarte2021-03-16 13:57:29
01/2021 DOSTAWA AMBULANSÓW MEDYCZNYCH
Otwarte2021-02-05 12:16:52
16/2020 REKAWICE CHIRURGICZNE
Otwarte2020-12-31 12:21:26
12/2020 DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Otwarte2020-12-31 12:18:45
15/2020 Dostawa Ambulansów
Otwarte2020-12-23 16:56:26
14/2020 Dostawa Produktów Farmaceutycznych
Otwarte2020-12-22 17:02:24
13/2020 DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, CHEMII GOSPODARCZEJ I ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH
Otwarte2020-12-04 13:23:08
11/2020 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH, DZIERŻAWA ANALIZATORÓW MIKROBIOLOGICZNYCH, ORAZ DZIERŻAWA ANALIZATORÓW PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH
Otwarte2020-11-17 11:31:49
10/2020 UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SZPITALA W SZCZECINKU SP. Z O.O.
Otwarte2020-11-16 12:44:33
09/2020 DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH - APARAT RTG
Otwarte2020-09-21 16:16:35
08/2020 DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH - RĘKAWICE CHIRUGICZNE
Otwarte2020-08-25 16:42:31
07/2020 DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH – OBŁOŻENIA OPERACYJNE
Otwarte2020-08-07 16:50:10
06/2020 DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH – ENDOPROTEZY ORAZ IMPLANTY ORTOPEDYCZNE
Otwarte2020-06-12 08:00:50
05/2020 Endoskopia staplery i inne
Otwarte2020-05-26 13:32:13
04/2020 DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Otwarte2020-05-14 15:08:37
03/2020 USŁUGI – ODBIÓR , TRANSPORT I UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW MEDYCZNYCH I POKONSUMPCYJNYCH
Otwarte2020-04-28 14:18:41
02/2020 Dostawa opatrunków i srodków do dezynfekcji
Otwarte2020-04-27 13:44:18
01/2020 Dostawa wyrobów farmaceutycznych
Otwarte2020-03-30 15:29:41
14/2019 Dostawa wyrobów fgarmaceutycznych
Otwarte2019-12-31 12:13:05
11/2019 DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Otwarte2019-12-20 10:12:25
13/2019 UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SZPITALA W SZCZECINKU SP. Z O.O.
Otwarte2019-11-22 13:42:03
12/2019 DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, CHEMII GOSPODARCZEJ I ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH
Otwarte2019-11-15 12:16:46
10/2019 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW MIKROBIOLOGICZNYCH, ORAZ DZIERŻAWA ANALIZATORÓW PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH
Otwarte2019-11-12 14:31:12
09/2019 SZWY CHIRURGICZNE, RĘKAWICE CHIRURGICZNE
Otwarte2019-07-17 13:45:44
08/2019 OBŁOŻENIA OPERACYJNE
Otwarte2019-07-04 17:00:40
07/2019 OBŁOŻENIA OPERACYJNE
Otwarte2019-06-06 14:42:34
06/2019 DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH – ENDOPROTEZY ORAZ IMPLANTY ORTOPEDYCZNE
Otwarte2019-05-10 12:17:46
05/2019 Dostawa Wyroby opatrunkowe i produkty do dezynfekcji
Otwarte2019-04-17 15:11:39
04/2019 Dostawa wyrobów farmaceutycznych
Otwarte2019-03-13 13:23:08
3/2019 Dostawa ambulansu medycznego
Otwarte2019-03-11 10:18:57
2/2019 Dostawa wyrobów medycznych - endoskopia , staplery i inne
Otwarte2019-02-22 11:37:56
1/2019 Dostawa produktów żywnościowych
Otwarte2019-02-06 15:43:40
16/2018 Dostawa wyrobów farmaceutycznych
Otwarte2019-01-02 07:42:29
14/2018 DOSTAWA: WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH, POJEMNIKÓW NA MATERIAŁY HISTOPATOLOGICZNE
Otwarte2018-11-30 08:14:53
15/2018 UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SZPITALA W SZCZECINKU SP. Z O.O.
Rozstrzygnięte2018-11-22 13:32:15
13/2018 DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, CHEMII GOSPODARCZEJ I ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH
Rozstrzygnięte2018-11-12 15:16:19
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku; 56 części 11/2018
Rozstrzygnięte2018-09-10 14:27:42
Dostawa wyrobów medycznych, Nr sprawy 31/2013
Rozstrzygnięte2013-12-18 14:18:29
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Szpitala w Szczecinku Sp. z o.o. Nr sprawy 30/2013
Rozstrzygnięte2013-12-04 09:53:29
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku, Nr sprawy 13/2013
Rozstrzygnięte2013-07-24 12:41:11
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Szpitala w Szczecinku Sp. z o.o., Nr sprawy 30/2012
Rozstrzygnięte2012-12-03 14:19:46
Dostawa środków dezynfekcyjnych, Nr sprawy 28/2011
Zamknięte2011-12-14 15:01:09
Ostatnie w serwisie
2019-09-03 08:14:52
Organy Spółki
 
2019-04-18 08:28:02
Struktura Organizacyjna
 
2019-04-18 08:20:36
Forma Prawna
 
2019-03-21 17:16:01
Kapitał zakładowy i udziały w Spółce
 
2013-10-23 12:43:03
Certyfikaty
 
Licznik Odwiedzin
371249
Ostatnia aktualizacja
2021-07-07 19:37:47
Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 38
78-400 Szczecinek
tel. (094) 374 33 33